Agencja Infobrokerska Yaspert - wyszukiwanie i monitoring informacji Yaspert

Zasady świadczenia usług

W jaki sposób realizowane są zamówienia?

Zasady świadczenia usług

1. Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe mogą Państwo złożyć za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2. Wycena
Ocena możliwości, czasu oraz kosztu realizacji zlecenia przeprowadzana jest na podstawie zapytania ofertowego i ewentualnych, dodatkowych, konsultacji z Klientem.
Wycena kosztów realizacji zlecenia jest bezpłatna.

3. Umowa
Umowa o wykonanie usługi przez Agencję Infobrokerską „Yaspert” może zostać potwierdzona w tradycyjny sposób, bądź potwierdzona przez obie strony drogą elektroniczną (e-mail).

4.  Realizacja zlecenia
Przystąpienie do realizacji zlecenia, a zarazem bieg terminu realizacji zlecenia, następuje po otrzymaniu od Klienta pisemnej akceptacji oferowanych warunków wykonania usługi oraz uiszczeniu ustalonej zaliczki.
Zrealizowane zlecenie zostaje przekazane Klientowi po uregulowaniu całej należności za usługę.
W tytule przelewu należy wpisać numer umowy. Po wpłynięciu środków na konto bankowe Agencji Infobrokerskiej „Yaspert” zostanie wystawiona i przesłana Państwu faktura VAT.

5. Zmiana warunków wykonania usługi
Zmiana warunków wykonania usługi w trakcie realizacji zlecenia możliwa jest na mocy pisemnego porozumienia obu stron.

6. Usługi abonamentowe
Usługi monitoringu są usługami typu abonamentowego. Ceny usług abonamentowych, zasady i sposób ich realizacji oraz zasady płatności abonamentu ustalane są z Klientem indywidualnie oraz potwierdzone pisemną umową o świadczeniu usług abonamentowych.

7. Agencja Infobrokerska „Yaspert” nie odpowiada za konsekwencje i sposób wykorzystania przez Zamawiającego wyników realizacji zamówienia.

8. Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją zamówienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Agencji Infobrokerskiej „Yaspert”.

9. Wszelkie informacje uzyskane od Państwa w związku z zapytaniem ofertowym i realizacją usługi są poufne.

powrót na górę strony
©2008-2014 Agencja Infobrokerska „Yaspert” Barbara Jaszczyńska