Agencja Infobrokerska Yaspert - wyszukiwanie i monitoring informacji Yaspert

Polityka prywatności

1. Realizowane przez brokera informacji zlecenia przeznaczone są tylko i wyłącznie dla konkretnego Klienta, a wyniki kwerendy przekazywane tylko Klientowi i ewentualnie osobom/instytucjom przez niego wskazanym. Agencja Infobrokerska „Yaspert” nie ujawnia osobom trzecim szczegółów realizowanych zleceń. Wszelkie informacje dotyczące Osoby Klienta, samego zapytania oraz zgromadzonych przez infobrokera informacji są poufne. Dotyczy to zarówno zleceń przyjętych do realizacji, jak i zapytań ofertowych P.T. Klientów.

2. Dane dotyczące Klientów, treść zapytania ofertowego oraz treść zamówienia stanowią informację poufną, objęte są tajemnicą zawodową i nie są udostępniane osobom trzecim. Wyjątek stanowią sytuacje, w których Klient wyrazi zgodę na ich udostępnienie.

3. Przekazane Agencji Infobrokerskiej „Yaspert” dane osobowe służą wyłącznie celom związanym ze świadczeniem usług i nie są przekazywane osobom trzecim.
©2008-2014 Agencja Infobrokerska „Yaspert” Barbara Jaszczyńska