Agencja Infobrokerska Yaspert - wyszukiwanie i monitoring informacji Yaspert

Infobroker - co to za zawód?

Pomimo tego, że zawód istnieje już od kilkudziesięciu lat, w Polsce określenie „infobroker” nie jest szeroko znane. Słowa „broker informacji” zwykle budzą zdziwienie, czasem zaciekawienie i pytania: „a kto to taki?” „jakiś pośrednik?” „informacji?” „i czym się zajmuje?”

Infobroker (broker informacji) jest niezależnym specjalistą w zakresie:

Infobroker korzysta wyłącznie z legalnej i opublikowanej informacji, pochodzącej z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł.

Infobroker jest zatem pośrednikiem - między potrzebującym informacji Klientem, a źródłami informacji.
powrót na górę strony

O co tu chodzi...

Skroję sobie „garnitur na miarę”, owszem, dlaczego nie?! Ale... krawiec zrobi to sprawniej, a ja w tym czasie mogę się zająć swoimi sprawami.

... czyli po co komu infobroker?

Przecież każdy umie wyszukać informacje w Google, Yahoo, czy innej wyszukiwarce. Wiele osób korzysta ze specyficznego dla danej dziedziny zestawu źródeł informacji.

Zdarzają się jednak i takie sytuacje:

Można się przedzierać przez szum informacyjny, wyszukiwać nowe źródła informacji, uczyć się nimi posługiwać, oceniać jakość informacji, tylko to kosztuje czas - czy Państwo zawsze go mają?
Czy nie zdarza się tak, że wyszukanie potrzebnych informacji wiąże się z odłożeniem na bok właściwych obowiązków i zadań, w których są Państwo specjalistami - a to zwiększa koszt pozyskiwania informacji.

Czas i koszt pozyskania niezbędnych informacji są podstawowymi powodami, dla których warto się zwrócić do specjalisty w zakresie wyszukiwania informacji.

Zlecając dotarcie do potrzebnych informacji specjaliście, mogą Państwo całą swoją uwagę i czas poświęcić obowiązkom służbowym, prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa, czy też innym, ważnym dla Państwa sprawom, albo ... relaksowi.

W czasach społeczeństwa informacyjnego, w dobie Internetu, ilość dostępnej informacji jest olbrzymia i absolutnie nikt nie jest w stanie ogarnąć jej w całości. Zresztą nie ma takiej potrzeby, bo jak powszechnie wiadomo, ilość nie przechodzi w jakość. Chodzi o wyłuskanie informacji wartościowych i przydatnych w danej sytuacji.

Infobroker nie wyszuka zatem „wszystkich” informacji na zadany temat. Wyszuka jednak tyle i takich informacji, które są potrzebne Państwu do podjęcia decyzji, do rozwiązania problemu, czy po prostu, do zaspokojenia ciekawości.
powrót na górę strony

Współpraca z Klientem

Truizmem jest, że dobra współpraca jest jednym z głównych warunków powodzenia przedsięwzięcia. W przypadku relacji Klient-infobroker współpraca polega na ... wymianie informacji.

Ustalenia poczynione podczas przyjmowania zlecenia oraz kontakt z Klientem w trakcie jego realizacji zapewniają zgodność rezultatów pracy infobrokera z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami Klienta.

Dlatego tak ważne są konsultacje, również w trakcie realizacji zlecenia, oraz udostępnienie infobrokerowi posiadanych przez Państwa informacji związanych ze zleceniem, bo przecież nie o to chodzi, żeby płacić za wyszukiwanie informacji, które się już posiada.
powrót na górę strony

Informacja o AIIP

Association of Independent Information Professionals (AIIP) - powstałe w 1987 r. w USA stowarzyszenie skupiające profesjonalistów informacji z całego świata - głównie właścicieli firm świadczących usługi związane z wyszukiwaniem informacji na zlecenie.

Członkowie tego stowarzyszenia zobowiązują się do akceptacji oraz respektowania zasad kodeksu etyki zawodowej sformułowanego przez AIIP, co wiąże się między innymi z:

stowarzyszenie AIIP
AIIP Code of Ethical Business Practice

powrót na górę strony
©2008-2014 Agencja Infobrokerska „Yaspert” Barbara Jaszczyńska